Vyhľadávanie

Prípad


Informácie
Vytvorené dňa
7.2.2021
Stav
Schválená
Stav - textová poznámka
schvalujem
Identifikátor
SP-P-2021/000972
Pomoc
Štátna pomoc
Názov
Schéma štátnej pomoci Nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky Seed and Start up Capital
Kategorizácia pomoci
Identifikátor - schéma pomoci
SP-S-2020/000017
Schéma pomoci
Schéma štátnej pomoci - Nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky – Seed and Start up Capital v znení Dodatkov č. 1 a 2 – Operačný program Výskum a Inovácie
Typ opatrenia pomoci
Schéma ŠP - Skupinové výnimky
Forma pomoci 1
Kapitál a kvázi vlastný kapitál
Forma pomoci 2
Forma pomoci 3
Kategória pomoci
Účel pomoci
pomoc pre začínajúce podniky (čl. 22 GBER)
Odvetvie
I.55 - Ubytovanie
Informácie o organizáciach
Poskytovateľ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vykonávateľ
CB Investment Management s. r. o
Príjemca pomoci
Ecocapsule Rental, j. s. a.
IČO - príjemcu pomoci
53179226
Bankový účet príjemcu pomoci - pre daný prípad
Výška ročného obratu príjemcu pomoci - suma
Číslo zmluvy - medzi poskytovateľom a príjemcom
Finančné prostriedky
Výška poskytnutej pomoci
800 000,00
Mena
EUR
Schválená pomoc - podiel prostriedkov EÚ v %
Dátum poskytnutia pomoci
7.10.2020
Intenzita pomoci 1 - zdroje z EÚ v %
Intenzita pomoci 1 - zdroje z ŠR v %
Intenzita pomoci 2 - zdroje z EÚ v %
Intenzita pomoci 2 - zdroje z ŠR v %
Intenzita pomoci 3 - zdroje z EÚ v %
Intenzita pomoci 3 - zdroje z ŠR v %
Nominálna hodnota 1
Prvok pomoci (GGE) 1
Nominálna hodnota 2
Prvok pomoci (GGE) 2
Nominálna hodnota 3
Prvok pomoci (GGE) 3
Popis
Popis

Prílohy

Názov Súbor Veľkosť