Kontaktné informácie

Adresa


Protimonopolný úrad SR
odbor štátnej pomoci
Drieňová 24
826 03 Bratislava
IČO: 00699063

tel.:
fax:
e-mail: statnapomoc@antimon.gov.sk
webové sídlo: www.statnapomoc.sk


Technické zabezpečenie


DataCentrum
Cintorínska 5
814 88 Bratislava

webové sídlo: http://www.datacentrum.sk