O portáli

Portál na evidenciu a monitorovanie pomoci spravuje Protimonopolný úrad SR.

Verejná zóna – je určená verejným používateľom a obsahuje základné informácie týkajúce sa štátnej pomoci (napr. schémy štátnej pomoci, skupinové výnimky, individuálna štátna pomoc), minimálnej pomoci (napr. schémy minimálnej pomoci, individuálna minimálna pomoc), poskytovateľov (vykonávateľov) pomoci (napr. zoznam poskytovateľov pomoci podľa IČO a názvu), príjemcov pomoci (napr. názov, výška schválenej pomoci, výška vrátenej pomoci). Pre verejných používateľov sú prístupné aj oznamy, ktoré sa môžu týkať napr. zmien v slovenskej legislatíve alebo v legislatíve Európskej únie. Do verejnej zóny je povolený prístup aj bez prihlásenia používateľa.

Vyhľadávanie v uvedených údajoch je možné napr. pomocou IČO a názvu poskytovateľa alebo príjemcu, podľa identifikačného čísla štátnej pomoci a minimálnej pomoci.