Zostavy

01. Súhrnné informácie podľa nariadenia č. 651/2014 (skupinové výnimky)
02. Súhrnné informácie podľa nariadenia č. 702/2014 (skupinové výnimky)
03. Opatrenia pomoci (schémy pomoci, ad hoc pomoc) podľa nariadenia č. 651/2014 (skupinové výnimky)
04. Opatrenia pomoci (schémy pomoci, ad hoc pomoc) podľa nariadenia č. 702/2014 (skupinové výnimky)
05. Opatrenia pomoci (schémy pomoci, ad hoc pomoc) podľa usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (notifikovaná pomoc)
06. Individuálna pomoc nad 500 000 eur podľa nariadenia č. 651/2014 (skupinové výnimky)
07. Individuálna pomoc nad 500 000 eur podľa nariadenia č. 702/2014 (skupinové výnimky)
08. Individuálna pomoc nad 60 000 eur podľa nariadenia č. 702/2014 (poľnohospodárska prvovýroba) (skupinové výnimky)
09. Individuálna pomoc nad 500 000 eur podľa usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (notifikovaná pomoc)
10. Individuálna pomoc nad 60 000 podľa usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (poľnohospodárska prvovýroba) (notifikovaná pomoc)
11. Individuálna pomoc nad 500 000 eur podľa usmernení o regionálnej štátnej pomoci (notifikovaná pomoc)
12. Individuálna pomoc nad 500 000 eur podľa usmernení o štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí (notifikovaná pomoc)
13. Individuálna pomoc nad 500 000 eur podľa usmernení o štátnej pomoci na filmové a iné audiovizuálne diela (notifikovaná pomoc)
14. Individuálna pomoc nad 500 000 eur podľa usmernení o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (notifikovaná pomoc)
15. Súhrnné informácie podľa nariadenia č. 1388/2014 (skupinové výnimky)
16. Individuálna pomoc nad 30 000 eur podľa nariadenia č. 1388/2014 (skupinové výnimky)
17. Opatrenia pomoci (schémy pomoci, ad hoc pomoc) podľa usmernení o regionálnej štátnej pomoci (notifikovaná pomoc)
18. Opatrenia pomoci (schémy pomoci, ad hoc pomoc) podľa usmernení o štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí (notifikovaná pomoc)
19. Opatrenia pomoci (schémy pomoci, ad hoc pomoc) podľa usmernení o štátnej pomoci na filmové a iné audiovizuálne diela (notifikovaná pomoc)
20. Opatrenia pomoci (schémy pomoci, ad hoc pomoc) podľa usmernení o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (notifikovaná pomoc)

21. Prijatá minimálna pomoc za posledné 3 roky po podnikoch
22. Čerpanie pomoci podľa Nariadení EK