Informácie

Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)


Popis - text oznamu
Názov Súbor Veľkosť
Zákon o štátnej pomoci Zakon-c-358-2015.pdf 74,42 kB Stiahnuť