Informácie

Metodický pokyn podľa nariadenia (EÚ) č. 1407/2013 na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc


Popis - text oznamu
Názov Súbor Veľkosť
Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc Metodicky-pokyn-na-zabezpecenie-jednotneho-obsahu-ziadosti-o-stanovisko-poskytovatelov-minimalnej-pomoci-ad-hoc.pdf 4107,30 kB Stiahnuť