Informácie

Metodický pokyn podľa nariadenia (EÚ) č. 1407/2013 na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc


Popis - text oznamu
Názov Súbor Veľkosť
Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc Metodicky pokyn podla nariadenia 1407_2013 na zabezpečenie jednotneho obsahu ziadosti o stanovisko poskytovateľov minimalnej pomoci ad hoc.pdf 462,87 kB Stiahnuť