Informácie

Oznámenie o nedostupnosti IS SEMP


Popis - text oznamu
Z dôvodu systémovej aktualizácie bude IS SEMP (SECURE PORTÁL) nedostupný od 25.6.2021 (od 16 hod) do 28.6.2021 (do 8hod.). Prosíme všetkých používateľov, aby sa podľa tohto oznamu zariadili a evidovali prípadné poskytnuté pomoci mimo tohto času tak, aby boli dodržané legislatívne požadované termíny v oblasti evidencie štátnej a minimálnej pomoci vyplývajúce zo zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Ďakujeme za pochopenie.
Názov Súbor Veľkosť