Informácie

Oznámenie o nedostupnosti IS SEMP


Popis - text oznamu
V dňoch 19. 3. 2020 od 14.00 hod. do 23.3.2020, 10.00 hod. bude na systéme IS SEMP vykonávaná údržba systému. Z tohto dôvodu bude celý systém IS SEMP (PUBLIC PORTÁL ako i SECURE PORTÁL IS SEMP) po uvedenú dobu nedostupný. Prosíme všetkých používateľov, aby sa podľa tohto oznamu zariadili a evidovali prípadné poskytnuté pomoci mimo tohto času tak, aby boli dodržané legislatívne požadované termíny v oblasti evidencie štátnej a minimálnej pomoci vyplývajúce zo zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Ďakujeme za pochopenie.
Názov Súbor Veľkosť